Minimatikk

Førskolebarns unike fortrinn

Nyere forskning viser at barn i førskolealderen er spesielt mottakelige for grunnleggende matematiske begreper som er fundamentet for matematikk på skolen og i livet. Dette gjelder blant annet tall og mengder, geometriske figurer, måling, mønstre og strukturer, tings plassering i forhold til hverandre og sammenhenger.

Små barn lærer gjennom lek og samspill, og ved hjelp av morsomme leker og tenkenøtter tilpasset alder og modenhet kan vi gi den lille stimulansen som skal til. Det krever ikke mye tid. Litt vokseninitiert lek en kort stund innimellom den frie leken er nok.

Førskolebarns unike fortrinn - Minimatikk

Vi holdt matematisk lekotek på konferansen » Matematikk i barnehagen» ved Matematikksenteret (NTNU) 2. desember 2021. 

Trykk på «les mer» for å se hovedpunktene fra verkstedet.

Gjennomprøvde metoder

Minimatikk bygger på nyere hjerneforskning og anerkjente pedagogiske metoder for førskolebarn. De praktiske lekene og mattenøttene henter inspirasjon fra de beste pedagogiske kilder nasjonalt og internasjonalt.  

Vi utvikler leker og videreutvikler metoder selv i samarbeid med pedagogiske ledere i barnehager.

Det er ikke noe som er mer spennende og interessant for voksne enn å la seg overraske over hvordan små barn resonnerer, hva de forstår og hva de kan mestre. Hvert minutt man gir får man igjen mange ganger i det lange løp.

« Jeg elsker mattenøtter!» sa en 5- åring. «Det er litt lett og litt vanskelig, og det er gøy» , sier barn som har erfaring med matte- lekene. Og slik skal det være. « Mer!», sier 4 åringen. «En gang til»! En gang til»!

Matematisk lekotek for barnehager

Våre populære matematiske lekotek for barnehager er nå tilrettelagt for bruk internt i storbarnavdelinger over hele landet.

Opplegget omfatter metodeopplæring, 65 morsomme og utfordrende aktiviteter innen matte og logikk, implementeringsverktøy for barnehagens ledelse og introduksjonsopplegg for foreldre.

Aktivitetene er testet i forsøksbarnehager over flere år.

Barn elsker å leke leker om igjen, og det finnes et variert utvalg leker med samme målsetting slik at man ikke går trett.

Lekene egner seg for bruk både inne og ute. Etter hvert som man har lært metoden og har tatt den og lekene til seg, blir det lettere å finne på nye leker selv sammen med barna. Det er minst like gøy!
Minimatikk kan være nyttig for barn som har begynt på skolen og trenger litt ekstra i starten.

Utsagn

«For å nå flest mulig barn før skolealder og gi dem best mulig introduksjon til førmatematisk forståelse, er minimatisk lekotek en viktig brikke på veien. Jeg har selv deltatt med min avdeling og der fikk jeg en meget god og viktig inngangsport til hvordan vi kan jobbe videre med dette i barnehagen. Barna oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger og de utvikler tidlig forståelse for grunnleggende matematiske begreper. Matematisk lekotek er med på å stimulere barnas undring, nysgjerrighet og motivasjon for problemløsning». (Pedagogisk leder i storbarnsavdeling)

«Jeg har deltatt på minimatisk lekotek både som forelder med eget barn og som pedagog med en gruppe barnehagebarn. Leker og spill ble introdusert for barna på en morsom måte som pirret nysgjerrigheten og stimulerte til undring. Barna var motiverte og likte å tenke løsninger. Som barnehagelærere får vi mye informasjon om matte, men vi mangler gode verktøy. Forskning viser at man må starte i barnehagen for å hindre frafall i skolen. Minimatikk er et kjempefint tilbud.( Pedagogisk leder i storbarnsavdeling)

« Dette er akkurat det vi trenger, en som inspirerer oss og viser oss hvordan vi kan gjøre» ( barnehagepedagog på matematisk lekotek med en gruppe barn) 

«Både som politiker og småbarnsfar synes jeg dette er veldig bra» ( politiker i barn -,ungdom- og kulturkomite)

«Imponerende» ( politiker i barn-,ungdom- og kulturkomite)