Minimatikk

Førskolebarns unike fortrinn

Nyere forskning viser at barn i førskolealderen er spesielt mottakelige for grunnleggende matematiske begreper som er fundamentet for matematikk på skolen og i livet. Dette gjelder blant annet tall og mengder, geometriske figurer, måling, mønstre og strukturer, tings plassering i forhold til hverandre og sammenhenger.

Små barn lærer gjennom lek og samspill, og ved hjelp av morsomme leker og tenkenøtter tilpasset alder og modenhet kan vi gi den lille stimulansen som skal til. Det krever ikke mye tid. Litt vokseninitiert lek en kort stund innimellom den frie leken er nok.

Førskolebarns unike fortrinn - Minimatikk

Nå kan du leie Logico Primo

Prisbelønnet pedagogisk spill for 3 til 6 åringer. Populær aktivitet på våre matematiske lekotek. Vi leier ut til både barnehager og privatpersoner.

Gjennomprøvde metoder

Minimatikk bygger på nyere hjerneforskning og anerkjente pedagogiske metoder for førskolebarn. De praktiske lekene og mattenøttene henter inspirasjon fra de beste pedagogiske kilder nasjonalt og internasjonalt.  

Vi utvikler leker og videreutvikler metoder selv i samarbeid med pedagogiske ledere i barnehager.

Det er ikke noe som er mer spennende og interessant for voksne enn å la seg overraske over hvordan små barn resonnerer, hva de forstår og hva de kan mestre. Hvert minutt man gir får man igjen mange ganger i det lange løp.

« Jeg elsker mattenøtter!» sa en 5- åring. «Det er litt lett og litt vanskelig, og det er gøy» , sier barn som har erfaring med matte- lekene. Og slik skal det være. « Mer!», sier 4 åringen. «En gang til»! En gang til»!

Ressurser for foreldre og barnehager

Vi har utviklet ressurser for alle som har med små barn å gjøre: Foredrag og hefte for foreldre, pedagogisk opplegg for barnehagers storbarnsavdelinger, mattegøy for førskoleklubber, metodekurs for barnehagens personale.

Barn elsker å leke leker om igjen, og det finnes et variert utvalg leker med samme målsetting slik at man ikke går trett.

Lekene egner seg for bruk både inne og ute. Etter hvert som man har lært metoden og har tatt den og lekene til seg, blir det lettere å finne på nye leker selv sammen med barna. Det er minst like gøy!
Minimatikk kan være nyttig for barn som har begynt på skolen og trenger litt ekstra i starten.

Utsagn

« Dette er akkurat det vi trenger, en som inspirerer oss og viser oss hvordan vi kan gjøre» ( barnehagepedagog på minimatisk lekotek med en gruppe barn)

«Det er gøy, jeg vil mer!» ( førskolebarn på minimatisk lekotek)

«Veldig bra. Kan vi få ta med noen av arkene hjem og fortsette?» (forelder på minimatisk lekotek med to av sine barn)

«Både som politiker og småbarnsfar synes jeg dette er veldig bra» ( politiker i barn -,ungdom- og kulturkomite)

« Smart laget» (forsker-forelder om aktivitet på minimatisk lekotek)

«Dette var veldig bra, vi kommer gjerne igjen»  ( barnehagepedagog på minimatisk lekotek med en gruppe barn)

«Imponerende» ( politiker i barn-ungdom og kulturkomite)