Betalte tjenester

Skreddersydde aktiviteter, oppgaver og tenkenøtter

  • Vi tilfører informasjon og bevisstgjør om hva førmatematisk forståelse omfatter
  • Vi supplerer barnehagens opplegg der barnehagen ikke har/ har hatt opplegg som dekker førmatematiske områder godt nok og foreldre vil tette hullene
  • Vi veileder på Skype og sender over forslag til relevante aktiviteter, oppgaver og tenkenøtter
  • Pris: Kr.400 pr. time.
  • En første konsultasjon kan vare 30 – 45 minutter, og man betaler for medgått tid for hvert påbegynt 15 minutt. Minimum er 30 minutter.
  • Omfang: Avtales i hvert enkelt tilfelle. For mange kan det være nok med en konsultasjon med tilhørende opplegg med aktiviteter. For andre vil det være aktuelt med veiledning og oppfølging over kortere eller lengre tid. Dette avklares underveis og man binder seg ikke til noe utover hver enkelt konsultasjon.
  • Tilbudet gjør det mulig å få forslag til aktiviteter som passer alderstrinnet. Barn utvikler seg i forskjellig tempo og en del barn vil ha behov for aktiviteter som eldre barn liker.
  • Barn som går på skolen kan ha behov for ekstra leker, oppgaver og tenkenøtter hvis grunnlaget for førmatematisk forståelse fra barnehagen har vært mangelfullt.

Prisbelønnet pedagogisk spill for 3-6 åringer

Logico primo finnes i 40 land og er oversatt til 24 språk. Vi har det på våre lekotek, i våre forsøksbarnehager og på våre Logico- festivaler.

Kontakt: Maud Krag
Tlf. 922 44 846
Email: mk@minimatikk.no

Legg igjen beskjed eller send e-mail hvis vi er opptatt med f.eks.veiledning. Vi tar kontakt så fort som mulig.