Det er viktig at du leser dette før du begynner

Bare litt om gangen

Førskolebarn kan ikke konsentrere seg lenge om gangen. En aktivitet i barnehagen og på våre lekotek varer typisk 20- 30 minutter. Ofte kan 10-15 minutter nå og da være nok. Hvis barnet vil mer, kan dere fortsette.

Bare så lenge barnet synes det er gøy

Du kan se på det du tilrettelegger som tilbud til barnet som det kan akseptere eller avslå. Kanskje er ikke barnet motivert akkurat i øyeblikket. Da skal barnet leke fritt med noe annet. Det er bedre å komme tilbake til det du hadde tenkt en annen gang, eller la det være.

Lek kan foreslås av voksne, men voksne skal ikke styre leken. Hvis vi voksne begynner å styre er det ikke lek.

Du kan teste måten du legger muligheter frem på ved å se hvordan barnet reagerer. Hvis barnet viser interesse, gleder seg og vil leke mer har du truffet godt. Hvis ikke kan det hende du skal prøve en annen måte å foreslå aktivitet på.

La barnet lede leken, ikke «ta over»

Etter at du har foreslått en aktivitet skal du ta det litt med ro og være oppmerksom på hvordan barnet reagerer og følge barnets impulser. Kanskje finner barnet opp noe du ikke hadde tenkt? Det spiller ingen rolle om det er litt på siden av det du selv hadde planlagt. Det hører med å tulle litt. Barn gjør ofte ting utenfor «boksen», og det er en verdi i seg selv.

Les den korte veiledningen til hver oppgave

Det er ikke vanskelig å tilrettelegge og gjennomføre aktivitetene, men det blir best hvis du gjør det på den måten som er prøvd ut på mange barn og har vist seg å fungere godt for motivasjon og læring.

Velg det som passer for ditt barn

Det kan være stor forskjell på hva barn mestrer i førskolealderen. Du kjenner barnet best og kan velge leker som passer. Begynn heller med litt lette ting og fyll på med noe som er litt vanskeligere etter hvert slik at barnet opplever glede og mestring.