Foredrag for foreldre og andre viktige voksne

Her er et lite utdrag av foredraget.

Vi forklarer på en kort og enkel måte hva hjerneforskning viser at førskolebarn har talenter for å forstå når de får sjansen. Det gir a-ha opplevelser for dagens voksne som kan tenke nytt om hva som er mulig og lurt å gjøre for små barn.

Vi informerer bl.a. om erfaringer nasjonalt og internasjonalt om den store forskjellen på hvordan vi stimulerer barn språklig og matematisk. Kun et fåtall gir barna like gode muligheter med antall, rom og form selv om behovet er like stort. Vi informerer om hva grunnleggende mattestimulans innebærer for små småbarn og for større småbarn.

Voksne kjøper gjerne «tallbøker» til barn, men mattestimulans gis vel så bra ved å ta en liten avstikker når man leser vanlige bøker. I tillegg til bukkenes ulike størrelser, kan man f.eks. spørre «Er det to av noe her?» Og det er det jo. Neste spørsmål: Er det mye eller lite vann i elva? Dette er et godt spørsmål fordi det ikke finnes fasitsvar, det ene svaret er like bra som det andre. Det viktige er hvordan barnet tenker og forklarer hvorfor de tror det er mye eller lite. Matte- avstikkere i bøker skal ikke ta tid og oppmerksomhet fra historien, men erfaring viser at barn er motivert for disse små sidesporene. Etter hvert som de blir vant til det tar de selv små matteavstikkere i bøker du leser. Da har du oppnådd mye, de har oppdaget mattemulighetene selv. Kunsten er å gjøre det bare av og til, og bare litt, og bare hvis barnet er med på det. Hvis ikke forsetter man å lese og lar barnet bestemme at «akkurat nå vil jeg ikke». Kanskje neste gang eller i en annen bok.

Vi tipser om hvordan man kan ta en liten matteavstikker mens barnet leker uten at det krever forberedelse og uten at verken barnet eller den voksne avbrytes særlig i det de holder på med.

Logisk tenkning er gøy og nyttig. Det finnes mange gode ressurser man kan kjøpe når man kjenner til dem. Vi gir tips om hva som finnes på markedet når man vil kjøpe noe pedagogisk godt til bruk for barnet hjemme.

Dette er regnbuehuset. Samtalen med barnet er viktig, for eksempel: Hvilken etasje vil du farge først? Hvilken farge vil du ha? Oj, nå ble annen etasje blå og fin. Eventuelt kan man starte med første etasje og spørre om farge, så annen etasje etc. Eller la barnet farge i vei, men spørre hvilken etasje de holder på med.

For mindre barn har regnbuehuset færre og bredere etasjer.

Noen barn vil gjerne tegne rundt huset også.

Maler til denne og andre minimatiske aktiviteter finnes i ressurs- og planleggingsheftet  ( se under).

Verden er full av kilder til minimatisk safari, og lekeplasser er en kilde. Det er mange fine sirkler i den lekevogna for den som ser dem. Når barnet har begynt å gå på oppdagelse, tar de styringen selv og oppdager ting vi voksne kan bli overrasket over. Som for eksempel at bensinlokk på noen biler har rund form mens andre har firkantede.

Heftet inneholder de viktigste poengene fra foredraget, beskrivelse av matteaktiviteter man kan gjøre hjemme med enkle midler i tekst og bilder, maler, oversikt over gode bøker for mattesamtaler man kan kjøpe eller låne på biblioteket, gode spill og hefter man kan kjøpe og planleggingsdel for foreldre og andre viktige voksne. Heftet gjør det enklere å formidle innholdet i foredraget videre til samboere, ektefeller, besteforeldre osv, og det blir lettere å sette det man har fått formidlet om til praksis i hverdagen mens det er friskt i minne. Heftet overføres elektronisk så det blir mulig å printe maler om igjen flere ganger.

Dette var noen smakebiter fra foredraget. Småbarnsforeldre og – besteforeldre setter stor pris på å få denne viktige informasjonen i arbeidstiden.
Ta kontakt for mer informasjon, pris og praktiske detaljer.