Førskolebarns unike fortrinn

Mest handler det om å se og utnytte de mulighetene som finnes for å oppdage og snakke om matematikken i hverdagen rundt oss. I tillegg er det praktisk å ha et utvalg morsomme leker som gjør det spennende å utforske.

Barn mestrer når de er modne for det, men de modnes også gjennom tilpasset læring. Små barns hjerner er formbare, og jo flere varierte forbindelser mellom nerveceller som utvikles desto bedre rustet blir barnet for læring senere i livet.

Lek initiert og styrt av voksne kommer ikke i konflikt med læring barn får gjennom den frie leken. Det ene utelukker ikke det andre. Det er heller slik at små barn i førskolealderen går glipp av læringsmuligheter de ville grepet begjærlig hvis vi hadde vært oppmerksomme nok og gitt den lille stimulansen som skal til for at barnet skal få en ny, spennende oppdagelse.