Coronaårets gøyale sommerbarnehage hjemme og på ferie

Vi har valgt aktiviteter som er lette å gjennomføre med det som allerede er tilgjengelig for de fleste. Du trenger verken spesielle kunnskaper eller matteferdigheter for å ta det i bruk. Opplegget er et tilpasset utdrag av « Matematisk lekotek i barnehagen», og er en videreutvikling av « Matematisk lekotek for foreldre» og den populære hjemmebarnehagen  vi tilbød foresatte under lockdown våren 2020.

Aktivitetene dekker de viktigste områdene innen førmatematisk forståelse: Samsvar mellom tall og mengde, geometriske figurer, tings forhold til hverandre og logisk tenkning.

Bedrifter/ organisasjoner tilbys dette for sine foreldre, besteforeldre, tanter, onkler og andre viktige voksenpersoner for å nå flest mulig barn som trenger det. Som enkeltperson/familie, ta kontakt med oss for mer informasjon om omfang, pris etc.

Tlf. 922 44 846
mk@minimatikk.no