Velkommen til Minimatikk i hjemmebarnehagen

På de neste sidene finner du morsomme og utviklende leker for barn i alderen 3-6 år. Vi legger ut dette gratis for alle foreldre som har denne aldersgruppen hjemme mens pandemien varer. Vi har valgt aktiviteter som er lette å gjennomføre med det som allerede er tilgjengelig for de fleste. Du trenger ingen spesielle kunnskaper eller matteferdigheter for å ta det i bruk.

Denne siden vil bli oppdatert regelmessig med nye oppgaver.

Det er viktig at du leser dette før du begynner

Bare lek og moro

Førskolebarn lærer når de har det gøy og får mulighet til å oppdage verden rundt seg gjennom aktivitet. De lærer best når de tar på ting og gjør ting. Du skal ikke ha ambisjoner eller være resultatorientert mens du leker med barnet. Du skal ikke «belære», kreve konsentrasjon, terpe eller «høre» barnet. Dette sitter i ryggmargen på mange av oss fra vår egen skolegang. Kast det på båten!

Du skal lede og veilede barnet ved å legge til rette, stille gode spørsmål som hjelper barnet videre og gi barnet den tiden det trenger for å oppdage.

Telleleker

Forstå sammenhengen mellom tallet og den mengden det representerer

«Jeg kan telle, hør på meg»! sier lille Even, 4 år. Så durer han i vei og ramser opp tall i tur og orden fra 1 til langt over 30. Noen barn kan sitere ord med tall helt opp til 100.  Det er ikke det samme som at de kan telle. Hvis man spør hva som er størst av 5 og 8, forstår kanskje ikke Even spørsmålet. Han har kanskje heller ikke noe begrep om at tallet 30 er større enn tallet 3. Det er en språklig regle han har lært utenat.

Når barn kan telle på ordentlig, forstår de sammenhengen mellom tall og mengde.

På de neste sidene tilbyr vi et antall morsomme og pedagogisk gode leker som hjelper til å trene på dette.

Det er viktig at du leser den lille bruksanvisningen til hver lek slik at du gjør det på den måten som virker best.

Lek og moro med geometriske figurer

«Runding» sier pappa, og peker på et bilhjul. « Sirkel», sier 4-åringen som har vært på minimatisk lekotek sammen med pedagogene i barnehagen og vet bedre. Vi undervurderer små barns evne til å tilegne seg begreper. På lekoteket har vår 4-åring lekt monstermatte med geometriske figurer, tegnet og farget, komponert byggverk etter sitt eget hode og hatt det kjempegøy.

Logikk/tenkenøtter

Matte er ikke å kunne regne, men å kunne tenke. Små barn elsker å knekke tenkenøtter! Å oppdage likheter og forskjeller, tingenes plassering i forhold til hverandre, gjenkjenne mønstre og regelmessighet er eksempler på førmatematisk forståelse.

På de neste sidene tilbyr vi noen morsomme tenkenøtter for aldersgruppen 4-5 år og aldersgruppen 5-6 år.

Betalte tjenester

Vi tilbyr tilrettelagte aktiviteter for hvert enkelt barns alder og behov til hjemmebruk. Barn som går på skolen kan også noen ganger ha behov for litt ekstra hvis grunnlaget for førmatematisk forståelse fra barnehagen har vært mangelfullt.