Minimatiske lekotek for storbarnsgrupper i barnehager fortsetter i 2019-2020 i samarbeid med Deichmanske bibliotek

Det jobbes med utvidelse av kapasiteten p.g.a. stor etterspørsel.

De gode erfaringene fra minimatiske lekotek er konseptualisert i  Mattegøy for storbarnsavdelinger ( 3-6 år) slik at de gode lekene, spillene og tenkenøttene kan brukes av barnehager over hele landet fra høsten 2019 ( Se under «tjenester»).

Metodekurs for barnehagers personale er ferdig utviklet og klart for bruk fra høsten 2019 ( Se under tjenester).

Mattegøy’s modul for førskoleklubber videreutvikles høsten 2019 slik at  synshemmede barn inkluderes så godt som mulig i det totale opplegget. Dette skjer i samarbeid med spesialpedagog, pedagogisk leder og barnehagelærer i en barnehage som har utfordringen. Målet er å nyutvikle et antall leker og spill med vekt på auditive og taktile elementer alle barna kan delta i. Dette er banebrytende arbeid, og resultatene vil komme andre barnehager til gode etter hvert som lekene er utprøvd i gruppen og viser seg funksjonelle.

Prosjekt for utvikling av gode, mattestimulerende aktiviteter for småbarnsavdelinger 1-3 år starter senhøsten 2019 og vil pågå utover i 2020. Arbeidet skjer i samarbeid med pedagogiske ledere og barnehagelærere i et antall barnehager i Oslo. Resultatene vil bli gjort kjent for alle barnehager når de foreligger i 2020.

2019- 2020 vil flere titalls barnehagelærere være engasjert i utviklingsaktiviteter i samarbeid med Minimatikk.

Foredrag for barns viktigste voksne er ferdig og klart for bruk på arbeidsplasser, i FAU etc. ( Se under tjenester). Et hefte med de viktigste punktene fra foredraget, maler for bruk hjemme og tilleggsinformasjon det ikke blir tid til under et 30 minutters foredrag vil gjøre det lettere å nyttiggjøre seg informasjonen i praksis.