Mattegøy for storbarnsavdelinger i barnehager

Det har vært viktig for oss at det bare skal være lek og moro, og ikke ha «skolepreg». Mattegøy er et alternativ til opplegg for førskolebarn som tar med seg skolens tankegang, struktur og logistikk nedover til barnehagen. Det er vi motstandere av. Måling og dokumentasjon av resultater er heller ikke viktig på dette stadiet. Det er snakk om god, bevisst og variert stimulans som vi forskningsmessig vet er viktig å få tidlig i livet. Kommunikasjonen med barna slik at de får tenke og utforske – ikke komme raskest mulig til et svar- er det viktigste.

Mattegøy inneholder morsomme leker, spill, logiske tenkenøtter, matematiske eventyr, kreative aktiviteter, bilder og tegninger å snakke rundt, og en oversikt over bøker som kan lånes på biblioteket eller kjøpes. Disse bøkene er ikke typiske «tallbøker», men vanlige bøker der det finnes mer kreative muligheter til å ta en «minimatisk avstikker» som gir mattestimulans. Noen av dem er prisbelønte. Opplegget gjør det mulig å imøtekomme rammeplanens krav.

Aktivitetene bygges i stor grad inn i barnehagens årssyklus og tematiske begivenheter. Matte for førskolebarn er ikke «noe annet», et fag slik som i skolen med «timer» dedikert til formålet. Mattegøy er lek og moro på barnas premisser, men initiert og veiledet av voksne. Grunnleggende matteforståelse og begreper glir inn gjennom leken. Når lekene foregår i  sammenheng med eksisterende årssyklus og temaer er det lett å finne tid til gjennomføring i en travel hverdag. Det er matteaktiviteter for hele året. Barna får det de trenger uten at det går på bekostning av andre viktige oppgaver i barnehagen.

Vi tar inn elementer fra bl.a. kunst, litteratur og design. Det er aktiviteter for f.eks. innhøsting, brannvernuke, halloween, livet på bindegården, livet ved havet, livet i byen og livet hjemme hos oss.

Mattegøy videreutvikles fortløpende i samarbeid med pedagogiske ledere og barnehagebarna de har i storbarnsgruppene. Den erfarne barnehagepedagogen Gerda tegner til de minimatiske eventyrene.

Ideene til mange av lekene og spillene er hentet fra det beste som er publisert nasjonalt og internasjonalt. Det er imidlertid mye kreativitet i norske barnehager. Nye, gode ideer blir tatt inn fortløpende etterhvert som vi blir gjort kjent med de smarte løsningene norske barnehagelærere allerede bruker for å stimulere barns matteforståelse og imøtekomme naturlige behov for å utforske og oppdage.

Vi tar hensyn til at tid til forberedelse er begrenset. «Mattegøy» inneholder derfor tips som kan tas i bruk når man har det travelt og må ta ting på sparket, aktiviteter som tar noen få minutter og aktiviteter som tar lengre tid, inntil 20 minutter. Vil man bruke lengre tid kan man sette sammen aktiviteter. Opplegget egner seg både for samlingsstunder, i mindre grupper og for individuell aktivitet.

Mattegøy har en egen modul for skolestarterne, førskoleklubber.

Mattegøy basic

Komplett med forslag til leker, spill, tenkenøtter, matematiske eventyr, litteratur, kreative matteaktiviteter. Inneholder bilder og enkle forklaringer, som en «kokebok», og maler som det kan printes fra. Barnehagen trenger fargeprinter, papp, lim etc. for å bruke opplegget. Opplegget kan brukes om igjen for nye årskull når maler legges inn på barnehagens pc.

Prises etter antall barn i barnehagen slik at mindre barnehager skal ha like muligheter til å investere i det som større barnehager. Ta kontakt for demonstrasjon og pris for din barnehage. Demonstrasjon gjøres for en stor del nettbasert mens vi samtaler.

Mattegøy midi

Som «Mattegøy basic», pluss «Logico Primo»- det prisbelønte pedagogiske spillet som finnes i over 40 land og er glimrende for små barnehjerner. Vi har det alltid med på minimatisk lekotek, og det er et absolutt høydepunkt for barna. Det er for øyeblikket ikke noe norsk forlag som utgir Logico på norsk. Vi er i dialog med det tyske forlaget som har rettighetene om å finne en samarbeidspartner i Norge. Inntil videre er vi behjelpelig med å importere fra kontakter vi har i utlandet, og vi har oversatt det nødvendigste til norsk slik at det kan brukes her i landet med fullt utbytte.

Ta kontakt for nærmere informasjon.

Mattegøy maxi

Som «Mattegøy midi», pluss innkjøp og bruk av gode, pedagogiske spill fra norske og utenlandske leverandører som koster litt. Vi gir anbefalinger og oppgir hvor spillene kan kjøpes.

Mattegøy basic

Komplett med forslag til leker, spill, tenkenøtter, matematiske eventyr, litteratur, kreative matteaktiviteter. Inneholder bilder og enkle forklaringer, som en «kokebok», og maler som det kan printes fra. Barnehagen trenger fargeprinter, papp, lim etc. for å bruke opplegget. Opplegget kan brukes om igjen for nye årskull når maler legges inn på barnehagens pc.

Prises etter antall barn i barnehagen slik at mindre barnehager skal ha like muligheter til å investere i det som større barnehager. Ta kontakt for demonstrasjon og pris for din barnehage. Demonstrasjon gjøres for en stor del nettbasert mens vi samtaler.

Mattegøy midi

Som «Mattegøy basic», pluss «Logico Primo»- det prisbelønte pedagogiske spillet som finnes i over 40 land og er glimrende for små barnehjerner. Vi har det alltid med på minimatisk lekotek, og det er et absolutt høydepunkt for barna. Det er for øyeblikket ikke noe norsk forlag som utgir Logico på norsk. Vi er i dialog med det tyske forlaget som har rettighetene om å finne en samarbeidspartner i Norge. Inntil videre er vi behjelpelig med å importere fra kontakter vi har i utlandet, og vi har oversatt det nødvendigste til norsk slik at det kan brukes her i landet med fullt utbytte.

Ta kontakt for nærmere informasjon.

Mattegøy maxi

Som «Mattegøy midi», pluss innkjøp og bruk av gode, pedagogiske spill fra norske og utenlandske leverandører som koster litt. Vi gir anbefalinger og oppgir hvor spillene kan kjøpes.