Metodekurs for barnehagens personale

Vi tilbyr metodekurs for både faglærte og ufaglærte i form av minimatisk lekotek for voksne med veiledning og innspill mens vi leker. I tillegg til den pedagogiske tilnærmingen får deltakerne med seg de beste aktivitetene fra de faste lekotekene våre og kan praktisere det de har lært i egen barnehage med en gang.

Kurset kan holdes i barnehager, i kommuner eller lignende.

Det er en fordel med flere deltakere fra samme barnehage som kan støtte hverandre i implementering av metoden. Barnehager som kjøper inn kurset for alle sine medarbeidere får best utbytte. Det er mulig for pedagogiske ledere som ønsker det å fortsette opplæringen internt i egen barnehage etter at de har fått trening og materiell av oss.

Ta kontakt for mer informasjon, pris og praktiske detaljer.