Hva skjer

2021-2022

Vi holdt matematisk lekotek på konferansen » Matematikk i barnehagen» ved Matematikksenteret (NTNU) 2. desember 2021.

Pågår nå

1. Grunnkurs for voksne i barnehagen

Introduksjon til matematiske samtaler og utforskende metode.

Utprøving av grunnleggende leker innen matte og logikk som kan tas med for å øve på i barnehagen.

For pedagogiske ledere. Alternativt for alle voksne i barnehager.

2. Påbyggingskurs for voksne i barnehagen

Styrker kompetansen i å føre utforskende matematiske samtaler. Utprøving av flere leker og spill som kan tas med til barnehagen. Trening i å lede utforsking i grupper av barn med ulike ferdigheter.

For pedagogiske ledere. Alternativt for alle voksne i barnehagen.

3. Sertifiseringskurs for pedagogiske ledere

Barnehagen kan da selv lære opp nåværende og kommende voksne i metode og materiell som støtter metoden. Styrere kan også delta. Forutsetter gjennomgått grunnkurs og påbyggingskurs.

4. Støtte og veiledning til styrere

Gjelder styrere som vil ta totalkonseptet med metoder, leker, spill, opplæring av ansatte og involvering av foreldre i bruk som prosessorientert organisasjonsutvikling i barnehagen. Barnehagen får da bl.a. tilgang til å distribuere vårt veiledningshefte for foreldre «Matematisk lekotek hjemme» til alle foreldre som ledd i samarbeid mellom hjem og barnehage for å styrke barnas plattform innen matte og logikk.

Matematisk lekotek for foreldre med førskolebarn

Vi holder åpne «Matematisk lekotek» for barn 3-6 år i Oslo i samarbeid med bl.a. Sentralen og Deichmanske bibliotek i noen helger.

Vi holdt Matematisk lekotek på sentralen den 23 og 24 april.

Logikkfestivaler

Vi holder logikkfestivaler på Sentralen Oslo våren 2022.

Vi holder logikkfestivaler på Deichman i Oslo våren 2022.