Litt om Minimatikk

Maud Krag er pedagogisk ansvarlig for Minimatikk. Hun har mastergrad fra Pedagogisk Forskningsinstitutt ( UiO), med filologi og økonomi i fagkretsen. Hun har lang erfaring som leder på strategisk nivå i næringslivet, og som veileder i kommunikasjon og kompetanseutnyttelse for ledere  i kunnskapsvirksomheter.

Hun har arbeidet profesjonelt med læremiddelproduksjon og som prosjektleder for nasjonale kunnskapsløft. 

Minimatikk arbeider i nettverk med pedagogiske ledere, barnehagelærere, spesialpedagoger og utdanningsinstitusjoner. Vi har ingen relasjonelle eller forretningsmessige bindinger til forlag som har kilder der vi henter gode leker, aktiviteter eller oppgaver. Vi er faglig uavhengige og våre valg er kun faglig begrunnet.

Maud Krag