Foredrag for foreldre og andre viktige voksne

30 minutter med bevisstgjøring, kunnskapstilførsel og praktiske tips.

Foredraget er verdifullt for alle som forholder seg til små barn: foreldre, besteforeldre, tanter, onkler og andre viktige voksenpersoner i barnets liv. Det kan holdes på arbeidsplasser til for eksempel morgenkaffen, i lunsjpausen, til ettermiddagskaffen eller som del av programmet for en større konferanse. For barnehagenes FAU tilbys foredraget på kveldstid eller i helger. Alternativt kan selvorganiserte foreldregrupper få foredraget presentert i et hjem. 

Mattegøy for storbarnsavdelinger i barnehager

De gode erfaringene vi har gjort gjennom tre års utvikling og testing er nå klare for alle barnehager som trenger et lavterskel tilbud med mattestimulerende aktiviteter for barna.

Mattegøy er et enkelt, morsomt og lærerikt tilbud for alle barnehager som har storbarnsavdelinger for aldersgruppen 3-6 år. Det er stor variasjon i hva barn mestrer i denne alderen i forhold til alderstrinn. Vi har derfor lagt vekt på at en del leker og spill kan brukes med forskjellig vanskelighetsgrad slik at alle barna får utbytte av det til enhver tid. Barna lærer gjennom å leke sammen med barn som kan mer ( Lev Vygotsky).

Metodekurs for barnehagens personale

Gjennom arbeidet med minimatiske lekotek for barnehager har vi fått forespørsel om metodekurs som gir trening i hvordan man gjør og hvordan man kommuniserer når målet er å stimulere barnas tankeprosess. De fleste av dagens voksne lærte at raskt svar er viktig, og at feil ikke er bra. For små barn er den undrende tankeprosessen det viktigste, og en liten runde på villspor før man knekker nøtten er verdifull læring. Det er heller ikke alltid bare ett riktig svar. Voksne går lett inn i rollen som «underviser», som ikke er en heldig rolle når småbarn forsker. Da gir man svaret istedenfor å la barna finne ut av ting selv. Mange voksne trenger avlæring og ny læring for å innarbeide en støttende veilederrolle.