Tjenester

Vi tilbyr:

  • Morsomme, spennende og utviklende leker, spill og tenkenøtter for 3-6 åringer
    • Til bruk i barnehager
    • Til bruk hjemme
  • Metodeveiledning i kommunikasjon for å få tilsiktet utbytte av opplegget
  • Foredrag/ forelesninger om hvorfor og hvordan jobbe aktivt med grunnleggende forståelse av matte og logikk i barnehagealderen, med vekt på praksis.
  • Logico primo inngår i våre matematiske lekotek, og vi arrangerer også Logico- festivaler for barn 4-6 år.


Ta kontakt med oss for å få innsyn i innhold og omfang.  For pedagogiske ledere og barnehagestyrere tilbyr vi gratis gjennomgang av hovedinnholdet  over internett. Send mail til mk@minimatikk.no eller ring / send sms til tlf. 922 44 846 for å avtale tid.

« Vi lærer mye om matte i barnehageopplæringen, men ingenting om hvordan vi kan gjøre det i praksis. Minimatikk er et kjempefint tilbud i hverdagen». (Pedagogisk leder storbarnsavdeling)