Våre tjenester

  • Vi har utviklet effektive metoder for å gi barn 3-6 år førmatematisk forståelse
  • Vi har utviklet morsomme leker og spill med elementer av matte og logikk som støtter metoder
  • «Matematisk lekotek i barnehagen» og «Logikkfestival for barn 3-6 år» er etablerte og anerkjente tilbud fra oss
  • Vi holder kurs i utforskende metode for ansatte i barnehager
  • Vi sertifiserer pedagogiske ledere som vil bidra til å lære opp andre voksne i barnehagen
  • Vi tilbyr støtte og veiledning for barnehagestyrere som vil ta totalkonseptet med metoder, leker, opplæring av alle ansatte og involvering av foreldre i bruk som prosessorientert organisasjonsutvikling i barnehagen
  • Vi holder foredrag i faglige fora

Logico Primo

Logico Primo er et prisbelønt pedagogisk spill for barn 3-6 år. Det finnes i mange land og på mange språk, men selges dessverre ikke i Norge. Det er heller ikke mulig å kjøpe det på nett.

Vi har dialog med den internasjonale rettighetshaveren om bruk av Logico Primo i Norge, og spillet inngår i våre matematiske lekotek med norsk oversettelse.

Vi arrangerer også Logico- festivaler for barn 3-6 år med foreldre.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss for å få innsyn i innhold og omfang.  For pedagogiske ledere og barnehagestyrere tilbyr vi gratis gjennomgang av hovedinnholdet  over internett. Send mail til mk@minimatikk.no eller ring / send sms til tlf. 922 44 846 for å avtale tid.

« Vi lærer mye om matte i barnehageopplæringen, men ingenting om hvordan vi kan gjøre det i praksis. Minimatikk er et kjempefint tilbud i hverdagen». (Pedagogisk leder storbarnsavdeling)