Vilkår og betingelser for leie av Logico Primo

Jeg som kunde betaler kr. 250 ved henting på Munkelia i Oslo og forplikter meg til å levere Logico brett og kort tilbake på samme adresse innen 8 dager. 

Jeg betaler kr. 375 for sending til min adresse utenfor Oslo-området. I tillegg betaler jeg porto og emballasje begge veier. Jeg er innforstått med at det påløper kr. 36 pr. dag i overdagspenger ved tilbakelevering etter 12 dager. Jeg sender materiellet i retur senest 10 dager etter at det ble sendt fra Minimatikk.

Jeg er innforstått med at det påløper kr.36 pr.dag i overdagspenger ved tilbakelevering etter avtalt dato.

Ved overskridelse av tid ber Minimatikk om å få beskjed av hensyn til dem som står på venteliste.